C. Andersens trykkeri

C. Andersens trykkeri

Mye har skjedd på 100 år innen trykkeribransjen. På dette bildet fra ca. 1910, er det ikke mye moderne å se, Iallfall ikke sett med våre øyne.  Hadde salige Gutenberg dukket opp, ville han ikke reagert på noe annet enn at det var kommet elektrisk lys. Bildet er fra Wittusen-samlingen, som oppbevares på Lokalhistorisk Senter i samarbeid med eieren Per Olaff