Russerfugler

Russerfugler

Mange russiske krigsfanger ga som takk russerfugler til nordmenn som hadde gitt dem mat under krigen.

Fuglene er en lykkefugl og er som oftest laget av tre, men også metall er brukt. I museet vårt har vi flere slike fugler, laget av russiske krigsfanger som var i Horten som slavearbeidere for tyskerne under annen verdenskrig.