Bevaring av negativsamling

Bevaring av negativsamling

Lokalhistorisk senter har mottatt 50.000 fra Anders Jahres humanitære stiftelse og 30000 fra Horten kommune til prosjektet «Bevaring og digitalisering av unik fotosamling». Mer enn 60000 negativer, hvorav mange glassplater etter fotografene Wittusen og Olaff i Horten skal i årene framover bevares for ettertida. Medarbeidere har nå jobbet med å sortere bildene. Alle ordrebøker er intakte og mange har tatt passbilder, familiebilder hos disse to fotografene. Nå blir alt dette bevart for ettertiden. Planen er at bildene senere skal digitaliseres slik at de kan gjøres tilgjengelig for innbyggerne og andre. Arbeidet med å pakke om negativer og glassplater i nytt, syrefritt materiale er nå godt i gang. Alt arbeid utføres av frivillige på senteret.

Frivillige medarbeidere pakker om negativer