Lokal digital historiebok om skipsbygging på KJV

Lokal digital historiebok om skipsbygging på KJV

Lokalhistorisk senter utarbeider for tiden et digitalt, interaktivt undervisningsopplegg for bruk på ungdomstrinnet. Dette gjøres i nært samarbeid med skoleledelsen i Horten kommune. En stor gave på kroner 600000 fra Verkstedklubben på Verven gjør dette mulig. Skissen til opplegget ble presentert 21. november på en markering av 200-års dagen for etableringen av marinebasen på Karljohansvern. Jon Anders Bjerva er engasjert i utarbeidelsen av denne unike digitale historieboka som er spesielt tilrettelagt for ungdomstrinnet. Målet er at alle elever i løpet av ungdomsskolen skal bli kjent med vår maritime historie og at byen vår er tuftet på skipsbygging på Marinens hovedverft Verven.

Ordfører Are Karlsen, skolesjef Jan Einar Bruun og rådgiver Bente Mari Hovland var tilstede på presentasjonen av den foreløpige skissen til opplegget. Den første delen vil ta for seg perioden 1818 – 1945. Den andre delen vil fokusere på moderne industrihistorie i Horten fra Skipsbygging til maritim elektronikkindustri i Horten. Opplegget vil være klart for bruk på ungdomstrinnet fra skoleåret 2019-2020.

Rådgiver Bente Mari Hovland og skolesjef Jan Einar Bruun i samtale med ordfører Are Karlsen, sjefen på Marinemuseet kommandørkaptein Hans Petter Oset og styreleder Terje Thorbjørnsen på Lokalhistorisk Senter.