Bevaring av korpshistorie

Jorun Eriksen og Kari F. Holst studerer papirene.

Akkurat nå holder arkivgjengen på med å bevare gamle protokoller, bilder og opplevelser som Horten Ungdomsmusikkorps har deltatt på. Korpsets dameklubb “Trompeten” har vært i sving fra 1934, og mange har minner fra viktig frivillig innsats gjennom tidene. Jorun Eriksen og Kari F. Holst har hovedansvaret for at dette blir arkivert på riktig måte. Først skal de inn i mapper og senere plasseres i egne bokser.