Falsensgate

Falsensgate

Falsensgate fra Sentrumskolen (den gule) og nedover fotografert i 1960. Bygningen til venstre, Falsensgate 11, ble satt opp av Pølsemaker H. Kristoffersen i 1913 og han etablerte tobakksforretningen Favorit i 1921. Sønnen Arne overtok senere. I dag er det kaffebar i disse lokalene. Til høyre Central Hotel som ble bygget som leiegård omkring 1918. I 1920 ble gården ominnredet til hotell. I dag er det igjen leiligheter i gården. På motsatt side av Storgaten ser vi nr. 42. Denne eiendommen ble i sin tid utskilt fra Braarud søndre i 1841 og det var overtollbetjent Rasmus N. E. Sørensen som satte opp huset som mange vil huske som Horten Standard. I dag holder Teppemagasinet til her.