Dampskipsbroen i Åsgårdstrand 1905

Dampskipsbroen i Åsgårdstrand 1905

Denne var en del av den nye båthavnen som ble påbegynt i 1899 av Statens Havnevesen og som i dag utgjør midtre havn. Anlegget ble ferdig høsten 1904, fortsatt sees restene av den gamle pælebryggen inne ved land som ble revet samme år. Det var på denne bryggen Munch malte i 1901 som resulterte i de berømte motiver ”Pikene på broen”.  Så når turister i dag lar seg fotografere på dampskipsbrygga med Kiøsterudgården i bakgrunn, står de altså på feil brygge! Inne ved land dominerer to store bygninger, Kiøsterudgården på venstre side av Havnegaten og Grand Hotel på høyre side. Begge gårdene ble bygget på slutten av 1700-tallet i empirestil.