Storgaten 19

Storgaten 19

Det gamle postkortbildet er poststemplet 1912. Bygningen midt på bildet het inntil 1913 Storgaten 73 da man snudde nummerrekkefølgen. I dag er den erstattet av Storgaten 19. Den ble satt opp av landhandler C.F.W. Larsen, som begynte landhandel her i 1855. Da Hortens Samlag for Brændevinshandel kom i virksomhet i januar 1878, avviklet Larsen sin forretning, leide bort lokalet til Samlaget og ble den første bestyreren. Han ble i denne stillingen til han døde i 1890. C.F.W. Larsen var medlem av ladestedet Hortens første formannskap i 1858. Sommeren 1937 var det slutt for den gamle Samlagsgården. Bygningen var en av de aller eldste utenfor Karljohansvern. Den nåværende bygning på Storgaten 19 kom opp like før krigen. Det var Kasper Fjellstad (Horten Farvehandel) som bygde den, og den er fortsatt i familiens eie. For mange var Storgaten 19 også Gjengangeren-gården. Selv om avisen aldri eide gården, så holdt den til her fra 1915 til 1930, da den flyttet opp i C. Andersens gamle gård, som Handelsstandsforeningen nettopp da hadde overtatt.