Alfred Berg

Alfred Berg

Storgaten før 1915

Bygningen til venstre i bildet, Torvet 2, ble opprinnelig bygget som et lite en-etasjes hus, men dette gikk med under bybrannen i 1859. Det ble ført opp igjen med 2 etasjer og har siden overlevd bybranner og saneringer.

Alfred Berg kom hit i 1915 og siden den gang har familien drevet sin forretning her. Berg senket samtidig gulvet i første etasje og fjernet den utvendige trappen samt at kjellerlokalene som ses på bildet forsvant. Før 1915 har denne bygningen huset virksomheter som sorenskriveri, bank, posthus pluss diverse butikker.