Barnehaven som forsvant

Barnehaven som forsvant

Barnehaven som lå øst for Horten Yrkesskole (som det het den gang) i Skippergaten. Bildet fra Gjengangerens arkiv viser at bygningen er fraflyttet og klar for sanering. Det samme gjelder bygningen i bakgrunnen. I dag er det biler og ikke barn som råder grunnen.