Ollebakken

Ollebakken

Et ca. 100 år gammelt bilde som viser Hortens første «hovedgate» Ollebakken. I nr. 1 bakerst i bildet hadde Nicolay Beck, en av byens to første landhandlere utenfor KJV, sin bolig. Selve landhandelen lå på hjørnet av Ollebakken/Bekkegaten og er skjult bak Becks bolig. Horten Sparebank flyttet sin virksomhet fra KJV til nr. 3 (det neste huset i rekken) i 1860 og var her til 1922 da de flyttet til Storgaten 8. Bygningen huset også Hortens real- og høiere almueskole til skolebygget i Bekkegaten sto ferdig i 1879. Bygningen ble senere kjent som Sjømenns Leseværelse. Neste bygning, nr. 5, var kjent som Leegaardssalen, oppført i 1850. Gården brant ned i 1914. Under annen verdenskrig satte tyskerne opp en brakke på tomten som senere ble Lottehuset.