Bakeriet i Geelmuydensgate

Bakeriet i Geelmuydensgate

J.F.Johansens bakeri i Geelmuydensgate fra tidlig på 1900-tallet. Firmaet ble grunnlagt i 1887 av bakermester J.F.Johansen. Etter hans død i 1929 var det familien som drev bedriften videre. Virksomheten holdt til i egen forretningsgård og omfattet bakeri, utsalg og konditori. Bygget på nå-bildet ble satt opp av Enok Petterson og Nordahl Raaen i 1967 som Horten Pleiehjem og overlevert Horten kommune i oktober samme år. Senere er pleiehjemmet ombygget til leiligheter slik som det framstår i dag.