Stjertebukta og Møringa

Stjertebukta og Møringa

Førfoto fra 1910 av Stjertebukta og Møringa sett fra enden av Nedre vei. Bak gjerdet til høyre lå Søekadettinstituttet, senere Sjøkrigssskolen og Sjømilitære korps. I bakgrunnen sees
kalkovnene t.h. som ble oppført på 1850-tallet for å forsyne de omfattende byggearbeidene som pågikk med bygningskalk. T.v. er  det såkalte kanonsjaluppskuret bygget i 1840. Her lå  torpedobåtene og de første dampkanonbåtene av 3.klasse, også kalt «nøkker», i opplag.