Arne Brevik 90 år

Arne Brevik 90 år

Arne Brevik fylte 90 år tirsdag 22. oktober og har vært en svært viktig person i etableringen og oppbyggingen av Lokalhistorisk senter. Han ble hyllet med taler, gaver og bursdagssang i lunsjen på senteret. Vi takker for fantastisk innsats og velvillighet i alle disse år. Arne er aldri vanskelig å be om hjelp!