Havnegaten 4

Havnegaten 4

Fra Havnegaten 4 i Åsgårdstrand rundt 1915. Huset tilhørte kommunen på den tiden og i 1.etg lå “Aasgaardstrand Samlag for Brændevinshandel”. I dag eies huset av Åsgårdstrand sjømannsforening.