Hovedgaden

Hovedgaden

Åsgårdstrand torg sett oppover Hovedgaden like etter 1900. I dag heter gaten Grev Wedels gate. Vannposten på torget var den første i Åsgårdstrand, anlagt i 1897. Den fikk sin tilførsel fra et kommunalt vannreservoar som lå rett syd for Paletten kjøpesenter. Huset til venstre ble bygget på begynnelsen av1820-tallet og det var Olufine Christensen, datter til skipper og reder Christen Andersen Bugge som eide huset i 1900. Etter krigen drev Frode Brekke elektrisk forretning her. Huset til høyre er av nyere dato, antagelig bygget tidlig på 1860-tallet. Da bildet ble tatt, var det svensken Johan Godtfred Karlsen som eide huset. Her drev han skomaker- og sykkelverksted. Ut på 1920-tallet startet han og sønnen også med hårklipp, man kan si det var allsidige håndverkere i Åsgårdstrand på den tiden.