Åsgården

Åsgården

Fra Åsgården i 1905. Etter at seilskutene forsvant fra Åsgårdstrand, ble sommergjestene den nye næringsveien. Foruten hotellene nede i byen, ville også eieren av Åsgården, Nils Hansen Norvang, trekke gjester til Åsgården. Han startet opp i 1887 og fikk bygget den store soveværelsebygningen vi ser til høyre. Den ble revet rundt 1918 og bygget opp igjen som hovedbygning, da under navnet Sommerro.