Central hotell i Åsgårdstrand rundt 1900

Central hotell i Åsgårdstrand rundt 1900

Huset ble sannsynligvis oppført i siste halvpart av 1700 av kjøpmann Hans Nielsen. Eiendommen har vært i gjennom mange eiere, hovedsakelig som kjøpmanns-, reder- og sorenskrivergård, samt poståpneri og telegrafstasjon. Først i 1889 ble det hotell her, da Lars og Marie Blom kjøpte eiendommen. I 1932 skiftet hotellet navn til Badehotellet og ble drevet sammen med det nærliggende Åsgårdstrand Bad og restauranten Kroen. Det var et rolig familiehotell, særlig besøkt av eldre notable sommergjester. I april 1941 brant huset ned, det hadde da en tid vært kokk- og hotellfagskole her. En kvinnelig elev omkom i brannen.