Kafe Breda og Bymuseet stenger

På grunn av smittefare i forbindelse med koronaviruset stenger vi Lokalhistorisk senter med Kafe Breda og Bymuseet inntil videre.