Osteproduksjon på Nykirke

Osteproduksjon på Nykirke

Nykirke Ysteri begynte osteproduksjon i 1881. 57 bønder fra Nykirke og omliggende områder var aksjeeiere og forpliktet seg til å levere hele melkeproduksjonen til ysteriet. Bedriften leverte årlig 40 tonn ost. I 1902 gikk ysteriet over til dampdrift, og den høye pipa ble bygd. Ysteriet ble nedlagt i 1907, men fortsatte som tørrmelkfabrikk i 8 år fra 1914. Deretter eide A/S De Norske Melkefabrikker bygningen, men fast næringsvirksomhet ble det ikke i lokalene før det ble startet veveri der i krigsårene. Borre Veveri solgte lokalene til Ove Gulbrandsen i 1971. Han og John Eri etablerte to år senere den mekaniske bedriften Nymek. Bedriften flyttet til Horten i 1994. I dag er det Storgata Eiendom som eier lokalene.