Solliegården

Solliegården

Torvet 6 fra tidlig på 1920-tallet. Gården ble oppført av Olaus Hansen Sollie og den gang på folkemunne kalt Solliegården. I 1902 fikk den navnet Snilsberggården da brødrene Snilsberg overtok bygningen. Senere i 1964 da Gunnar Svensen kjøpte gården, ble navnet Svensengården. Han bygde den om bl.a. med en ny fjerde etasje som fullstendig endret bygningens utseende og karakter. Ca. 1915 etablerte Hortens Bryggeri sin Café Antwerpen her. Det var nok en kafé som man i dag ville kalle brun. Øl var selvfølgelig hovedretten, om man kan si det sånn, men det ble også servert kaffe, smørbrød og kaker. Og så var det musikk. En kvartett av Marinemusikken spilte der ofte og bidro til å høyne det kulturelle nivået.