Strandgaten 21

Strandgaten 21

Postkortet viser Strandgaten nord for Skippergaten, ca. 1900.  Huset helt til høyre er tidligere Strandgaten 21 som ble revet sommeren 1990. Skuret til venstre for nr. 21 ble senere erstattet av Strandgaten 19a, en murbygning som ble revet i 1984. I dag er også det neste huset i rekken borte, huset der Bilsakkyndig hadde sitt tilhold i flere år. Stedet anvendes nå som parkeringsplass og gatens navn er endret til Strandpromenaden.