Syrristgården og Grambogården

Syrristgården og Grambogården

Bygningen til høyre er Storgaten 40, også kalt Grambogården. Denne gården er satt opp like før første verdenskrig og har huset et utall forretninger av mange slag opp gjennom årene. Her har det vært bakere og tannleger, skotøyhandlere og  konfeksjonsforretninger. Gården fikk sitt navn efter Grambo elektriske forretning, som åpnet dørene for publikum i 1922. Innehavere var Olaf og Karsten Grambo. I 1915 åpnet Chr. Syversen Horten Varehus som vist på bygningen. Huset ved siden av, Storgaten 38, var Rolv Wesenlunds barndomshjem. Bygningen til venstre, Storgaten 39, ble på folkemunne kalt Syrristgården. Bygningen (og derav navnet) ble satt opp av malermester Georg Andreas Syrrist. I denne bygningen drev Asbjørn Johnsen sin fiskeforretning i mange år. I 1912 drev Aksjemegler Wirgenæs omsetning av hvalaksjer og tok seg av sjøforsikring. Rundt 1920 huset Syrristgården både Hortens Uhrforretning og E. Berntsen & Co elektriske forretning. I lokalet ut mot Storgaten var det frukt og tobakksforretning før gården ble revet i 1958 og erstattet med Esso bensinstasjon.