Torggaten sett fra Vognmannsgaten

Torggaten sett fra Vognmannsgaten

Til venstre er den gamle byvekta og på motsatt side basarene som ble revet av byggmester Chr. Noes på midten av 1930-tallet for å gi plass til kinoen (1936). Den ble senere satt opp igjen og anvendt som uthus av Noes i Gamleveien på Apenes. Videre finnes bygningen som senere ble tilhold for Thom Hansens sports- og sykkelreparasjonsforretning, på folkemunne kalt ”onkel Thoms hytte”. Det neste bygget ble oppført av O.H.Sollie i 1897 og har blant annet blitt kalt Snilsberggården og Svensengården alt etter de gjennom tidene forskjellige eierne. Christiansens Konditori som hadde tilhold her var et populært sted for Hortens innbyggere. Bygningen er blitt påbygd en etasje samt endret fasaden som man ser på dagens bilde.