Lokalhistorisk trenger ny server

Lokalhistorisk trenger ny server

Vi har mottatt kr. 50 000 fra Sparebankstiftelsen og kr.20 000 fra Horten Kommune.

Pengene går til å delfinansiere ny server slik at vårt store bildearkiv og andre lokalhistoriske dokumenter kan bli tatt godt vare på for fremtiden. Vi takker hjerteligst for disse pengene! Det er til stor hjelp på veien for å anskaffe ny server som har en kostnad på 150 000.