Storgaten 126

Storgaten 126

Postkortet fra 1908, med hilsen fra Olga, viser Storgaten 126 på hjørnet av Storgaten og Steinsnesveien. Dette er hovedbygningen på gamle Soli gård, et av de opprinnelige gårdsbrukene som var her da Marinen gjorde sitt inntog på stedet. For godt og vel hundre år siden var det fortsatt skog nedover mot Sollistrand og ellers store, åpne arealer omkring. Om gårdens eldste historie forteller Johan Beck i sin ”Horten – kort Omrids af Stedets Historie” at den går tilbake til 1700-tallet og at hovedbygningen som fortsatt står der, ble oppført i skipper Even Giertsens tid som eier. Det vil da si i perioden mellom 1804 og 1827. I 1832 kjøpte kommandørkaptein Christen Frederik Klinck (1787 – 1860) eiendommen. På Horten var Klinck kjent for sin samlerinteresse. Ved gavebrev av 1853 bestemte han at samlingene ved hans død skulle overgå til marinen og ga dermed støtet til opprettelsen av Marinemuseet. Ved hans død i 1860 ble samlingene overført til Carljohansvern. Efter Klincks død solgte arvingene i 1862 eiendommen til Hans Paulsen (1816-1900) som kom fra Våle. Alle barna hans tok etternavnet Sollie. Den eldste sønnen var Paul (1852-1919) var far til bokhandler Johan Sollie. Paulsen satt med gården til 1885, da Even Jacobsen overtok den. Han solgte gården allerede året efter til Johan Rief. I nyere tid husker vi at Jehovas Vitner hadde sin Rikets Sal her.