Storgaten nord for Torvet

Storgaten nord for Torvet

Storgaten nord for Torvet i 1890-årene. Det lyse huset midt på bildet ble satt opp i 1840-årene. Her bodde enkefru Andrea Thue som har gitt navn til Thuegaten. Huset ble totalskadd av brann i 1922 og ble erstattet av Nordbygården. På høyre side av gaten ser man nok et trehus. Dette ble flyttet i 1899 for å gi plass til Ludvig Larsens forretningsbygg på hjørnet av Storgaten/Torggaten. Huset er et eksempel på folks gjenbruk og finnes i dag på hjørnet av Løkkegaten og Valeurgaten. Bygningen til venstre kjøpte Horten og Omegns Privatbank i 1921. Det var her banken ble til DnC – Den norske Creditbank – i 1970, før den bygde nytt og flyttet til Apotekergaten i 1981. I dag er den gamle Privatbanken blitt til DnB – Den norske Bank. Opprinnelig stod det her et lite, en-etasjes hus, som tilhørte urmaker Søren Olsen, men det gikk med i brannen i 1859.