Gården med de mange virksomheter

Gården med de mange virksomheter

Storgaten nr. 9 slik den fremstår i dag (dog med noen kosmetiske endringer) ble oppført etter bybrannen i 1881 av Iens Steenberg (1824-1884). Han kom til Horten i 1851 og her i Storgaten nr. 9 startet han Gjengangeren avis og trykkeri. Gjengangeren var her til 1914 da virksomheten flyttet til Samlagsgården litt lengre opp i Storgaten. Horten Folkebibliotek overtok Gjengangerens lokaler i 1915 og hadde sitt tilhold her til de flyttet virksomheten i 1926 til Storgaten 37. Mange har drevet forretningsvirksomhet i denne bygningen og vi nevner bare noen få som: Emma Iversen og Jahren parfymerier, Knutsen og Haug (tepper og gulvbelegg), frisøren Sælid osv. Ornamentet som finnes øverst på bygningen kalles en svastika og er et gammelt symbol, særlig kjent fra Østen men også anvendt i norrøn mytologi med flere betydninger og her sannsynligvis brukt som et lykkebringende symbol. I forgrunnen står det en hydrant. Denne var koblet til hovedvannledningen og gjorde vann tilgjengelig for bruk under brann. Her kunne man så koble til brannslanger. I dag er hydrantene forsvunnet fra bybildet og erstattet av brannkummer.