Smalgangen i Åsgårdstrand

Smalgangen i Åsgårdstrand

Fra Smalgangen i Åsgårdstrand rundt 1915. De to husene til venstre i bakgrunnen hører til de eldste i Åsgårdstrand. De kalles henholdsvis Moldenhauers hus og Bakkehuset. Mellom disse lå bekken som delte ladestedet i to.