Rådhuset i Åsgårdstrand

Rådhuset i Åsgårdstrand

Vi befinner oss nede i svingen i nåværende N. C. Nielsens gate, eller Hovedgaden som det het den gang bildet ble tatt rundt 1915. Det hvite huset er «Rådhuset» i Åsgårdstrand, opprinnelig bygget i 1798 av skipper Adolph Riddervold. Det har vært en handels- og redergård helt opp til det ble Åsgårdstrands Rådhus i 1947. Den mest betydningsfulle eier var kjøpmann og skipsreder Niels Christian Nielsen som hadde eiendommen fra 1854 til 1896. Det var imidlertid Wilhelm og Lagertha Skovdahl som drev kjøpmannshandel her da bildet ble tatt. Symmetrisk om eiendommen ser vi de to lagerbygningene som hørte til huset. Lagerhuset nede til venstre ble revet på slutten av 1920-tallet. Verandaen ble også etter hvert fjernet for å gi fasaden sitt opprinnelige utseende.