Storgaten 29

Storgaten 29

Før-bildet viser Storgaten 29 og for mange av oss også kjent som Spesialoffiseren eller Befalsforbundet. Her bodde Kommandør Henrik Jacob Müller (1821 – 1886) i mange år. Eiendommen som han også eide, solgte hans arvinger til Ynglingeforeningen i 1894. Huset ble for lite for deres virksomhet og i 1900 satte de opp bygningen til venstre i bildet, som senere ble kjent som Hortens Kristelige Ungdomsforening. Denne bygningen ble revet i 1972 og er i dag erstattet av utestedet Paviljongen. Ynglingeforeningen solgte i 1902 huset til Marinens Underofficersforening. Huset fikk sin fasade mot Storgaten slik vi ser den i dag, da arken med veranda og balkong kom i 1927.