Museum

Bymuseet

Bymuseet er lokalisert i den eldste delen av LHS. Museet er lite og intimt, publikum kommer tett på de utstilte gjenstandene.

Tidsmessig er hovedvekten av utstillingene lagt til 1940-1950-tallet. Gjenkjennelseseffekten er stor blant publikum. De fleste har selv hatt mange av gjenstandene som er utstilt, eller de har hatt besteforeldre som hadde gjenstandene. Spesielt gjenkjennelig er 1950-tallsleiligheten, der mimringen er stor.

Museet er organisert som en tidens vei, der det første som møter publikum er et tannlegekontor med stol, bor og andre skrekkinstrumenter. Ikke alle reagerer på tannlegekontoret, det er en tydelig aldersforskjell. De godt voksne grøsser og minnes skoletannlegen med gru, mens dagens unge har et helt annet forhold til tannleger, de fleste har ikke hull i tennene.

Følger man tidens vei videre innover i lokalene, dukker det opp nye scenarioer bak hver sving. Den gamle Røen-smia er gjenoppbygget, med esse og alt verktøy som hører hjemme i en smie.

Av andre utstillinger er et lensmannskontor og en bank, og selvsagt en gammel skolestue med pulter fra forskjellige tider, kateter og tavle. Og ikke minst: Mange skolebøker fra forskjellige tider.

Simulator

Noe som er spesielt for Lokalhistorisk Senter, er en fullt operativ skipssimulator. Det er Norcontrol, en del av Kongsberg Gruppen som har gitt simulatoren til senteret. Norcontrol er sammen med et annet Kongsberg-selskap, Simrad, blant de store samarbeidspartnerne våre.

Skipssimulatoren er bortimot umulig å beskrive, den må oppleves. På tre skjermer vises bl.a. farvannet rundt Vågen og Puddefjorden, og man er om bord i en hurtiggående patruljebåt. Operatøren av simulatoren legger inn bølgehøyde, vind osv. Resultatet er forbløffende. Vi har opplevet mer enn en gang at folk må gå ut for ikke å bli sjøsyke.

Det viktigste er at publikum selv kan ta kontrollen over patruljebåten, og manøvrere fritt på sjøen. En interessant observasjon er det at det er jenter som behersker simuleringen desidert best. Der guttene er opptatt av å krasje inn i andre skip, er jentene opptatt av å styre båten på en både sikker og god måte.

Vi nøler ikke med å anbefale Norcontrol-simulatoren, den er nesten verd besøket på Lokalhistorisk Senter alene.