Godbiter fra bildearkivet

Håpets hær

Håpets Hær, som var en barneforening under Horten Totalavholdslag, ble stiftet i januar 1883. For å bli tatt opp som medlem måtte man være 8 år gammel, og ved konfirmasjonsalderen hadde man anledning til å gå over til hovedforeningen. På bildet Håpets Hær i Horten på 1930-tallet. Ved innmeldelse fikk barna et blått bånd som medlemstegn, og et forpliktelseskort med følgende tekst: “Min Søn! Naar Syndere lokker dig, da samtyk

Forbudstid

Slik som dette markerte Wexahl forbudstiden på 1920-tallet. Bildet er trolig tatt i 1923, og er en del av fotograf Olaffs arkiv, som oppbevares på Lokalhistorisk Senter i samarbeid med nåværende eier av arkivet, Per Olaff. Porten er laget av spritkanner som smuglerspriten kom inn i, og over inngangen er teksten I forbudets dage i Norge, prydet bl.a. med en spritflaske. I 1919 ble salg av brennevin forbudt etter en folkeavstemming,