Samlingene

Dokument- og bildearkivet

Opprinnelig var det meningen at arkiv for dokumenter og bilder skulle være det eneste senteret skulle drive med. Å fortelle Hortens innbyggere at det nå var en sikker plass å levere gamle dokumenter og bilder, var som å utløse en flodbølge!

På kort tid var tusenvis av dokumenter og mange hundre bilder innlevert. Dokumentarkivet inneholder nå anslagsvis 500.000 dokumenter. Også kommunens gamle bilder ble digitalisert og merket, slik at det er mulig å finne frem i bildearkivet. Anslagsvis 130.000 bilder er digitalisert, og samlingen og vokser stadig.

I tillegg til bilder og dokumenter, var det mange som kom gjenstander som ble tatt imot og lagret, i påvente av at kommunen en gang skulle opprette et bymuseum. Da vi fikk disponere lokalene i den gamle Sykestua, var veien kort til å lage et bymuseum også, og slik ble det.

Arkivet med dokumenter og fotografier er fremdeles det viktigste Lokalhistorisk Senter gjør. Tusenvis av dokumenter, protokoller, notater osv., er systematisert og arkivert på riktig plass i arkivet. Papirarkivet er i et eget rom, der bare de som har skrevet under på at de har taushetsplikt slipper til. Publikum har ikke direkte adgang til arkivet, men de frivillige som arbeider med arkivet, er behjelpelige med å sjekke om vi har dokumenter på de forskjellige sakene, og kan finne frem til dokumentene for gjennomlesing og evt. kopiering, så sant de er mulig ut fra personhensyn og lovverket.

Negativsamlingen er i et eget rom, med temperatur og fuktighetsstyring, slik at de gamle glassplatenegativene og andre negativer er arkivert under best mulige forhold.

En spesiell samling bilder er bildene fra Horten Verft. En gruppe tidligere ansatte på Verven, har scannet, identifisert, tekstet og lagret ca. 15.000 bilder, og mange gjenstår.