Kunstakvareller

Arve Solberg, arkitekt og kunstner, har gitt Lokalhistorisk Senter (LHS) en mengde akvareller med motiv fra Horten, Bastøya og Åsgårdstrand, og trykkene av de samme fra 1988 til 2008.

Gaven omfatter mer enn 2000 signerte og nummererte trykk. Motivene er godt kjent i kommunen, som f.eks. Citadellet som sto inne på Horten Verfts tomt. Det ble revet fordi verftet hadde bruk for grunnen til andre formål. Middelalderkirken Borre kirke (bildet) er et annet av de mange, flotte motivene Arve har laget.

Gaven omfatter også ca. 2000 postkort med lokalt motiv.

Lokalhistorisk Senter selger trykkene til moderate priser.