Brannspann

Brannspann

Brannspann fra Storgaten 83, som i dag har nr. 15. Alle eiendommer måtte ha brannredskaper, og de kom godt med under de store bybrannene i 1859, 1878 og 1881, da hele strøket fra Alfred Berg til Middelskolen (Videregående skole) i Bekkegaten ble flammenes rov. Brannspannet er en del av museumssamlingen vår.