admin

Horten Bymuseum på Lokalhistorisk Senter har nå sommeråpent. Våre
museumsverter tar med glede imot besøk tirsdag, onsdag eller torsdag mellom kl.
12 og 16. Museet er åpent også søndag, fra kl. 11 til 15. Da er også Kafé Breda
åpent.

Lokalhistorisk trenger ny server

Vi har mottatt kr. 50 000 fra Sparebankstiftelsen og kr.20 000 fra Horten Kommune. Pengene går til å delfinansiere ny server slik at vårt store bildearkiv og andre lokalhistoriske dokumenter kan bli tatt godt vare på for fremtiden. Vi takker hjerteligst for disse pengene! Det er til stor hjelp på veien for å anskaffe ny server som har en kostnad på 150 000.

Storgaten nord for Torvet

Storgaten nord for Torvet i 1890-årene. Det lyse huset midt på bildet ble satt opp i 1840-årene. Her bodde enkefru Andrea Thue som har gitt navn til Thuegaten. Huset ble totalskadd av brann i 1922 og ble erstattet av Nordbygården. På høyre side av gaten ser man nok et trehus. Dette ble flyttet i 1899 for å gi plass til Ludvig Larsens forretningsbygg på hjørnet av Storgaten/Torggaten. Huset er et

Storgaten 74

Postkortet, som er stemplet 1913, viser Storgaten 74 til høyre. Da Baltzer Rustad i 1819 solgte eiendommen Horten til Staten, flyttet han hit til plassen Hagen, som han også eide. Den ble til Horten søndre hvor han bygget det som senere ble kjent som Gløersegården og fortsatte gjestgivervirksomheten. Senere kom Gløersegårdens Auto & Motorverksted her. Horten Auto går tilbake til 1928, da Einar Hansen etablerte sitt bilverksted her. Tredve år