admin

Lokalhistoriske venner 29.11.22

Lokalhistoriske Venner holdt møte tirsdag 29. november på Kafé Breda. Terje Thorbjørnsen ønsket velkommen og informerte om status for museet. Kafé Breda har i år hatt mange besøkende og dette gir et godt bidrag sammen med bidragene fra Lokalhistoriske Venner til drift av museet. Det er ønsker om flere Venner og frivillige til Kafè Breda.

Nykirke stasjon

Stasjonsbygningen sto ferdig i desember 1881 og arkitekten var Balthazar Conrad Lange (1854 – 1937). Balthazar Lange var mannen bak mange av stasjonsbygningene i landet, blant dem også de lokale stasjonene Horten, Borre og Skoppum . Nykirke stasjonen ble nedlagt i juni 1973 og revet ca. 1990. I dag er det ikke meget som vitner om en tidligere viktig lokalstasjon, bortsett fra selve sporet.