Ordføreren på visitt

Ordføreren på visitt

Per Branstad sammen med Ordfører Børre Jacobsen. Foto: Bjørn Holmer/LHS

Lokalhistorisk Senter hadde tordag 19. februar sitt årlige møte med ordføreren. Dette har vi hatt i 10 år, først med Nils-Henning Hontvedt og de siste år med Børre Jacobsen. Typisk for de begge er den store lokalhistoriske interesse de legger for dagen  Nils-Henning og fylkesmann Erling Lae, som er storbegeistrert for LHS,  er begge historikere og har sagt noe vi stadig minner oss selv på: “Hvis du vil lære om historien må du først lære deg lokalhistorien.”
Dette er godt utgangspunkt for driften av Lokalhistorisk Senter. Orføreren fikk høre om driften av senteret, økonomisk status og fremtidlige planer. LHS har i flere år driftet den kulturelle skolesekken for 10. klassingene, det ønsker vi å fortsette med, muligens i en litt annen ramme enn før.
Videre vil LHS engasjere seg i fremtiden av Magasin B etter innspill fra ordføreren.
LHS ser det som viktig at den nye ordføreren Finn-Øyvind Langfjell vil engasjere seg på samme måte som forgjengerne.