Avholdslokalet

Avholdslokalet

Avholdslokalet ble innviet 28. desember 1889. Avholdsforeningens hadde som formål «at afhjælpe de i Drukkenskabslasten faldne, ulykkelige Individer». Tomten kjøpte de av Arne Becker i 1887 for 1800 kroner. Det er vel knapt noe lokale som har betydd mer for kulturlivet i Horten som Avholdslokalet. Her har det opp gjennom årene vært spilt revy, teater, operetter, konserter så vel som stormende vekkelsesmøter. Mange husker ennå Oscar Saastad (1880-1967) som fra 1904 drev sin forretning i piper og tobakker i den samme bygningen.