Storgaten 42

Storgaten 42

Før-bildet fra 1930-årene viser den gamle ESSO-stasjonen i Storgaten 42 med den karakteristiske overbyggingen av bensinpumpene. Eiendommen ble utskilt fra Braarud søndre i 1841 og siden den gang har flere virksomheter hatt sitt tilhold her. Eldre mennesker i dag husker vel best Horten Standard A/S som ble etablert her i 1932 av brødrene Jonassen. Her drev de bensinstasjon, verksted og busstrafikk (Fossanruta) samt hadde agentur på salg av Ford. I dag er det Teppemagasinet som driver sin virksomhet der verkstedhallen var. Midt i bildet Falsensgate 11 som ble satt opp av pølsemaker H. Kristoffersen i 1913. Her etablerte han tobakksforretningen Favorit i 1921. Den ble senere overtatt av sønnen Arne. I dag er det kaffebar i lokalene.