Thaulows plass

Thaulows plass

Fra Thaulows plass i Åsgårdstrand rundt 1908. Husene står i dag praktisk talt uforandret fra den gang.  I huset t.v., som i dag er Frantzens konditori, hadde Christen Solberg bakeri med utsalg da bildet ble tatt. Fra 1890 til 1905 var det hotell her under navnet Kristoffersens Hotell. I neste hus drev Andrea Stang under navnet A. Stang & Co, forretning med kolonial- og fetevarer samt manufakturvarer. Det var butikk i huset helt frem til 1976. Huset t.h. tilhørte i 1908 stuert Nils Jørgensen.