Torvet på 1940-tallet

Torvet på 1940-tallet

Torvet fotografert en gang på 40-tallet. Den gamle politistasjonen sto ferdig i 1940 mens kinoen kom i 1936. I bygningene til høyre på bildet holdt brannstasjonen til og mellom politistasjonen og brannstasjonen lå Horten Arbeiderblads lokaler. I dag ligger Torggården her (tidl. Domus). I den lille trebygningen til venstre hadde Thom G. Hansen sin sportsbutikk og sykkelverksted også kalt «Onkel Thoms hytte». Bygningen ble revet i 1954 for å gi plass til Torvet 6A som sto ferdig i 1956. Disken og en del av Thoms varer kan sees på Lokalhistorisk Senter. Til høyre i bildet ser man litt av Fiskehallen. Den ble oppført som en midlertidig bygning i 1929 og ble stående til 1947, da forretningen åpnet igjen som et tilbygg på sydsiden av brannstasjonen.