Torvgatens gjennombrudd

Torvgatens gjennombrudd

Våren 1930 ble Torvgaten forenet med Mellom Keisemark. I aprilspøken dette året sto det å lese i Gjengangeren om et sensasjonelt gravfunn. Under arbeid med gjennombruddet hadde man støtt på et gravkammer. Dette var blitt åpnet under nærvær av representanter fra Fortidsminnemerkeforeningen og man fant et kvinneskjelett omgitt av blant annet bronsespenner, ringer og andre smykker. På grunnlag av disse gjenstandene kunne man fastslå tiden til det niende århundre og at dette måtte være Halvdan Svartes bestemor, som mange mente var gravlagt på disse kanter. Landets fremste autoriteter på området var ventet fra Oslo men at det etterpå ville være mulig for byens borgere å bese dette sensasjonelle oldtidsfunn. 2. april kunne Gjengangeren fortelle at en stor prosent av Hortens befolkning hadde valfartet til Torvgatens gjennombrudd for å få et glimt av Halvdan Svartes bestemor.