Verftsporten rundt 1915

Verftsporten rundt 1915

Murbygget ble oppført som en vaktbygning i 1859-60 for Karljohansvern Politi- og Brannkorps. I forlengelsen av bygget mot nord lå arrestene med fangegård. Da bygget var ferdig, flyttet og Den Tekniske Skole inn i 2.etg. Skolen var etablert allerede i 1855 og holdt da til i verftets kontorbygning. Horten Tekniske Skole holdt til i verftsporten helt frem til 2.verdenskrig, da den tyske okkupasjonsmakten overtok huset. Etter krigen etablerte Karljohansvern Politi- og Brannkorps seg igjen i bygget, samtidig med at Marinekommando Østlandet hadde kontorer her. I dag er bygget i privat eie.