Vermelid på Nykirke

Vermelid på Nykirke

Med Nykirke stasjon som nærmeste nabo var det naturlig å starte landhandel her en gang omkring 1900. De første eierne slet med å få lønnsom drift. Da Hans og Helga Amalie Vermelid overtok, og en tid drev både sag og butikk, gikk det bedre. Sønnen Asbjørn og hans familie drev butikken og bodde her da det oppsto brann 1. nyttårsdag 1954. Etter gjenoppbyggingen som fulgte fikk bygningen preg av å være en forretningsgård med leiligheter og hybler i 2. etasje. I 1983 ble butikken flyttet til et nybygg i nordenden av området. Butikken ble etter hvert leid ut til Posten. I 1997 overtok stiftelsen Nykirke seniorsenter lokalene, og Oleanestua ble etablert.