Storgaten 74

Storgaten 74

Postkortet, som er stemplet 1913, viser Storgaten 74 til høyre. Da Baltzer Rustad i 1819 solgte eiendommen Horten til Staten, flyttet han hit til plassen Hagen, som han også eide. Den ble til Horten søndre hvor han bygget det som senere ble kjent som Gløersegården og fortsatte gjestgivervirksomheten. Senere kom Gløersegårdens Auto & Motorverksted her. Horten Auto går tilbake til 1928, da Einar Hansen etablerte sitt bilverksted her. Tredve år senere, i 1958, overtok sønnen, Knut Firing Hansen, firmaet. I dag er det familien Skaansar som driver virksomheten. I den gamle gården til venstre på før-bildet (Storgaten 75) drev smed Peter J. Østby sitt verksted i mange år. Han kom til Horten i 1892 og begynte for seg selv i Skippergaten, men flyttet senere hit ut i Storgaten. Her drev han til 1945, da Anton Nielsen overtok under navnet Storgaten sveise- og reparasjonsverksted. Rørlegger Odd Hermanrud kjøpte gården i 1964 og drev sin virksomhet her til bygningen ble erstattet med boligblokken som vist på nå-bildet.