Strandgaten  4

Strandgaten  4

Bildet fra Strandgaten antar vi er ca. 100 år gammelt. Bygningen til høyre i bildet var Strandgaten 4 og her etablerte i 1881 Johan Emil Blix (1860-1901) sin forretning Blix skipshandel & kolonial. Den overgikk til broren O.A. Blix da Johan Emil døde. Ved årsskiftet 1917/18 overtok Rolf Backen forretningen, og han overdro den i 1947 til T. Førsund. Schjerve hadde den midt på 1960-tallet, men i 1970 var det hele slutt. Da ble hele bebyggelsen på Strandgaten 4 jevnet med jorden. I 1930-årene hadde dyrlege Håkon Klåstad sin praksis her.

I Strandgaten 3, til venstre nærmest, etablerte Maurits Solberg sin agenturforretning i 1902. Sønnen og Ørnpatrioten Klaus overtok i 1933 og drev den i mange år. Deler av varelageret danner i dag grunnlaget for landhandelen på Lokalhistorisk senter.

Murbygningen i bakgrunnen er Strandgaten 5. Denne bygningen ble satt opp av byggmester A. Gustavsen på vegne av baker H.A. Nielsen i 1900. Sistnevnte overdro forretningen til broren Nils sommeren 1910. Alf Næss etablerte sin baker- og konditorforretning her sommeren 1946. I forretningslokalet ut mot Strandgaten hadde Transportsentralen sitt kontor og Albert Rønn drev sin Trafikk-Service herfra i mange år. Under krigen holdt det tyske Ortskommandatur til i denne bygningen.