Før og nå-bilder

Kiøsterudgården

Foto fra 1910, huset til venstre er Kiøsterudgården og til høyre ser vi hushjørnet på Grand Hotell. På nedsiden av balkongen gikk en vei som het Moldenhauers Allé. Den gikk fra Havnegaten, sydover langs Kiøsterudgårdens østvegg og kom ut i svingen nederst i N. C. Nielsens gate. Veistumpen ble nedlagt rundt 1950 og dermed kunne haven nedenfor tilføyes hovedhuset. Moldenhauers Allé ble oppkalt etter Anders Olavus Moldenhauer som eide Kiøsterudgården

Gamle Lysheim skole

Før-bildet viser et gammelt postkort med motiv fra Skoppum. Gamle Lysheim skole som vi ser midt på bildet, har etter at den nye skolen kom blant annet huset elektronikkbedriften Phonico. I dag bruker Gunnestad Trevare bygningen som lager. I bygningen til høyre som tidligere var E. Vermelids butikk for kolonial- og jordbruksvarer, har i dag Gunnestad Trevare sitt utsalg. Bygningen til venstre som nå er skjult av bolighus og trær