Bildesamlingene

Bildesamlingene

Lokalhistorisk  Senters bildesamlinger består av mange hundre tusen negativer og papirkopier. Arbeidet med å scanne inn negativer og bilder, og identifisering av bildene, hvem som er på bildene, hva som vises, og når bildet er tatt, pågår kontinuerlig. For noen bilder har vi mange informasjoner, mest systematisk er behandlingen av bildearkivet fra Horten Verft, der det til nå er tekstet mer enn 15.000 bilder, og arbeidet med scanning og teksting fortsetter. I samlingene inngår også  negativene  fra fotografene Wittusen og Olaff. Disse bildene eies av Per Olaff, men oppbevares i klimakontrollert rom på senteret. På bildet et glassnegativ fra Per Olaffs arkiv.