Håpets hær

Håpets hær

Håpets Hær, som var en barneforening under Horten Totalavholdslag, ble stiftet i januar 1883. For å bli tatt opp som medlem måtte man være 8 år gammel, og ved konfirmasjonsalderen hadde man anledning til å gå over til hovedforeningen. På bildet Håpets Hær i Horten på 1930-tallet.

Ved innmeldelse fikk barna et blått bånd som medlemstegn, og et forpliktelseskort med følgende tekst: “Min Søn! Naar Syndere lokker dig, da samtyk ikke. Jeg underskrevne forpligter mig til med Guds Hjælp at afstaa fra Brugen af spirituose Drikke som Drikk. Som et tegn paa denne Forpligtelse bærer jeg synlig for alle det blaa Baand paa min Klædesdragt”.

Foreningen var én av mange avholdsforeninger som oppstod mot slutten av 1800-tallet.  Bildet er fra fotograf Olaffs arkiv, som Lokalhistorisk senter oppbevarer i samarbeid med Per Olaff.